Investor:

Javornická

Prodejce:


Petr Šmákal
777 668 119
info@bytypanorama.cz



Komerční realitní s.r.o.
Hrazená 613
460 01 Liberec 4
Telefon: +420 485 109 319
Mobil: +420 777 667 744
E-mail: info@realityplus.cz
www: www.realityplus.cz


Finanční partner:



Byty Panorama v Liberci

Plánek okolí Detail Detail Detail

Záměr investora

Záměrem investora je výstavba rezidenčního komplexu 9 bytových a 30 řadových domů v lokalitě "Zelené Údolí" v Liberci. Celková kapacita domů bude cca 160 bytových jednotek různých velikostí od 1+kk po 4+kk. Většina bytů vlastní balkon a všechny byty vlastní sklepní kóji a jsou architektonicky řešeny tak, aby poskytovaly prostor, soukromí a komfort a splňovaly veškeré nároky na moderní bydlení. Pro bytové domy se parkování nachází v podzemním podlaží, kde jsou krytá stání pro osobní automobily. Každý z řadových domů disponuje vlastní garáží.

Širší urbanistické souvislosti

Řešené území je svažité jihozápadním směrem. Navazuje na stávající rozvolněnou výstavbu rodinných domů. Navržená struktura zástavby odpovídá charakteru okolní výstavby a plynně na ni navazuje. Nově navržené komunikace navazují na existující dopravní síť.

Volná struktura bytových domů vymezuje polozavřené prostory, které se stávají společným „obytným“ prostorem pro rezidenty. Tyto prostory jsou doplněny městským mobiliářem, dětskými hřišti, pískovišti a zelení. Poskytují relaxaci a atraktivní průhledy na panorama Ještědského hřebenu. Bytové domy svým dispozičním uspořádáním využívají svažitý terén k umístění maximálního počtu parkovacích stání v polozapuštěných suterénech. Toto řešení uvolňuje plochy mezi bytovými domy k parkovým úpravám a možnému ozelenění liniové výsadby zeleně.

Řadové domky jsou řazeny podél nově vybudovaných komunikací, kolmých na nově budovanou účelovou páteřní komunikaci. Z této komunikace je provedeno napojení na dvou místech, ve spodní části pozemku a v nejvyšší části pozemku. Navrhovaná zástavba respektuje svažitost daného území, možnosti napojení jak dopravního, tak energetického.


eBRÁNA webarchitect